ĐẶC TRỊ CHUYÊN KHOA =>HUYỆT CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
CÁC HUYỆT CHÍNH CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
BS Mai : Các huyệt vị trong bốn mạch Xung Nhâm Đốc Đới ( vùng bụng ) có tác dung chính điều trị các bệnh hệ sinh dục như các bệnh: đới hạ (viêm nhiễn bộ phận sinh dục dưới và trên ), bệnh hếm muộn, vô sinh , sa tử cung , tử cung lạnh, âm nuy ( lãnh cảm tình dục) , các bất thường về kinh nguyệt ( vô kinh, bế kinh , kinh đến sớm , kinh đến trễ , kinh sớm muộn bất chừng , kinh nhiều , băng kinh …) , đau bụng kinh ( do lạc nội mạc tử cung )

CÁC HUYỆT CHÍNH CHỮA BỆNH PHỤ KHOA 
Bài đang được thực hiện 
Các huyệt vị trong bốn mạch Xung Nhâm Đốc Đới ( vùng bụng ) có tác dung chính điều trị các bệnh hệ sinh dục như các bệnh: đới hạ (viêm nhiễn bộ phận sinh dục dưới và trên ), bệnh hếm muộn, vô sinh , sa tử cung , tử cung lạnh, âm nuy ( lãnh cảm tình dục) , các bất thường về kinh nguyệt ( vô kinh, bế kinh , kinh đến sớm , kinh đến trễ , kinh sớm muộn bất chừng , kinh nhiều , băng kinh …) , đau bụng kinh ( do lạc nội mạc tử cung )
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn