ĐỜI SỐNG =>Danh Ngôn Về Tình Yêu
TÌNH YÊU CHÂN THỰC
SỨC KHOẺ LỐI SỐNG : Danh Ngôn Về Tình Yêu , danh ngôn Tình Yêu Chân Thực ..."Tài sản quý báu nhất là con tim. Trí tuệ và nhan sắc chỉ là tấm khăn quàng. A.D.Muyse                                            

 TÌNH YÊU CHÂN THỰC

CÁC BÀI KHÁC
  • DANH NGÔN KINH NGHIỆM YÊU(2013-05-22 12:53:15)
  • CẦN NHẤT TRONG TÌNH YÊU(2013-05-22 11:51:05)
  • Để lại tin nhắn để được tư vấn