KHÁM CHỮA BỆNH »  CHỮA VÔ SINH HIỆN ĐẠI VÀ CỔ TRUYỀN
  KỸ THUẬT TRƯỞNG THÀNH TRỨNG NON - IVM
 
 
  TRƯỞNG THÀNH TRỨNG NON - IVM
SKLS : tại Việt Nam năm 1997 lần đầu tiên thành công kỹ thuật thụ tinh ống nghiêm ( IVF hay TTON ) . Mười năm sau - 2007 ca song sinh kết quả của kỹ thuật trưởng thành trứng ( IVM ) ra đời . Do khó khăn về kỹ thuật ở nước ta , nên mãi đến nay, mới chỉ có 42 trẻ ra đời từ IVM . Tuy nhiên ...  
 
  BỔ TRỨNG VÀ KÍCH TRỨNG
BS Phạm Thị MaiNhiều chị em được kich trứng đến hai, ba chu kỳ nhưng vẫn không có trứng lớn, hoặc có trứng lớn mà vẫn không đậu thai, hoặc có đậu thai nhưng lại bi thai tử lưu. Đó là vì trứng không trưởng thành, hoặc lớn nhưng không bảo đảm chất lượng.