KHÁM CHỮA BỆNH »  V/C ĐÃ SINH CON SAU KHI CHỮA ĐÔNG Y
  CHỮA VÔ SINH HIẾM MUỘN, MẸ ĐÃ CÓ CON (3)
 
 
  CHỮA VÔ SINH HIẾM MUỘN . MẸ ĐÃ CÓ CON (2)

BS Phạm Thị Mai : Từ năm 1986 tại PHÒNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÔNG – TÂY Y KẾT HỢP 64 / 14 Trần Cao Vân Đà Nẵng , BS Mai  đã chữa có con cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn bằng thuốc Bắc và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ tăng cường khả năng đậu thai.

 
 
  BS PHẠM THỊ MAI CHỮA VÔ SINH BẰNG ĐÔNG Y (6)
 
 
  GẶP LẠI ANH KHƯƠNG CHỊ HỒNG
BS Phạm Thị Mai  GẶP LẠI ANH KHƯƠNG CHỊ HỒNG  
 
  DANH SÁCH BS MAI CHỮA ĐÃ SINH CON CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG

BS Phạm Thị Mai : Từ năm 1986 tại PHÒNG KHÁM CHỮA BỆNH ĐÔNG – TÂY Y KẾT HỢP 64 / 14 Trần Cao Vân Đà Nẵng , BS Mai  đã chữa có con cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn bằng thuốc Bắc và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ tăng cường khả năng đậu thai. Nay, để hồi cứu lại, chỉ những ai có đầy đủ địa chỉ và điện thoại chúng tôi mới cho lên danh sách.Vì vậy so với số lượng thực tế thì rất ít , thời gian không thứ tự. Danh sach nay đang được tiếp tục cập nhật.

 
 
  Danh Sách Vợ Chồng Chữa Vô Sinh Đã Có Con ( Bảng thứ 5 )
BS Phạm Thị Mai  : chữa vô sinh đã có con là niềm hạnh phúc c vô biên của các cặp vợ chồng hiếm muộn đường con. Mùa Xuân về BS MAI tranh thủ mở sổ ghi chép lại các thông tin này. Trên thực tế danh sách này có số lượng các cặp vợ chồng sinh được con mãn nguyễn, nhiều hơn, nhưng chúng tôi chỉ đăng những tin có nguồn gốc chính xác chi tiết.