KHÁM CHỮA BỆNH »  CHỮA YẾU TINH TRÙNG
  XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ
Bác sĩ Phạm Thị Mai :  bạn đọc thường hỏi các câu : cách phân tích ( đọc) kết quả xét nghiệm tinh trùng, vì sao xét nghiệm tinh dịch đồ có kết quả khác nhau ở các nơi, nếu tinh trùng yếu, nhược tinh, không có tinh trùng thì hướng tiếp theo sẽ phải làm gì...Các bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.  
 
Để lại tin nhắn để được tư vấn