KHÁM CHỮA BỆNH
  VIÊM MÔ VÚ XƠ CHAI MÃN TÍNH
Mai Bacsi : " Em hãy đến phòng siêu âm của bs chuyên sản phụ khoa , siêu âm rồi gửi hình lên đây cho bs Mai xem , sau đó sẽ hướng dẫn tiếp em. Nếu nghi ngờ có vấn đề bất thường thì nên làm sinh thiết kỹ thuật mới , chọc lất mẫu bằng kim có nòng ( tuỳ theo két quả sinh thiết để xử lý tiếp theo ) . Nếu siêu âm , mà bs xem hấy bình thường , thì bs sẽ hướng dẫn em làm tan cục đó ra , mà ko phải mổ. Có kết quả siêu âm em báo ngay nhé"   
 
  1001 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ VIÊM APXE VÚ (7)
 
 
Để lại tin nhắn để được tư vấn