KHÁM CHỮA BỆNH »  CHỮA VIÊM APXE VÚ
VIÊM VÚ CHỮA KHÁNG SINH HƠN 2 THÁNG KHÔNG KHỎI


VIÊM VÚ CHỮA KHÁNG SINH HƠN 2 THÁNG  KHÔNG KHỎI

300918ZTBQT <bk.kmi.g.pk>
Nữ , Cách đây 3 tháng - khi bầu 5 tháng thì  sày,
ngay  sau đó  BV chụp X quang : VIÊM VÚ MÃN TÍNH,
trị KS  2 tuan,  roi lai TÁI PHÁT, trị tiếp KS  2 tháng thi CÓ đỡ .
Hiện nay còn cục cứng vị trí 12 h , núm vú bị thụt , dau nhoi nhu mun nho,
chau cam thay nguc cua chau co the bi tai phat laI
Cháu muốn chữa Đông y , tháng sau cháu muốn có bầu lai 


CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn