ĐẶC TRỊ CHUYÊN KHOA => CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG

BS Phạm Thị Mai : cách xác định huyệt Bách Hội. Ý nghĩa tên huyệt :  Bách là trăm. Hội là tụ. Nơi khí tụ lại trên đỉnh đầu của  Đốc mạch và 6 kinh dương với trăm mạch từ lục phủ, ngũ tạng, kỳ kinh hội về.

Suckhoeloisong.vn : cách xác định huyệt A thị, Á Môn,  Ấn Đường, An Miên, Âm Cốc , Âm Đô, Âm Giao, Ẩn Bạch ...