ĐẶC TRỊ CHUYÊN KHOA => HUYỆT CHÂM CỨU BỆNH PHỤ KHOA
Bài Đang Được Viết
BS Phạm Thị Mai : ĐÔNG Y CHỮA SA DẠ CON, CHÂM CỨU CHỮA SA TỬ CUNG . công thức HUYỆT CHÂM CỨU CHỮA SA TỬ CUNG là  : " " Bách Hội , Duy Đạo, Đái Mạch, Khí Hải, Duy Đạo, Đái mạch" , " Quan nguyên, Đại Hách, Tam Âm Giao, Tử Cung",