KHO HÌNH => ANI TRANG TRÍ
WELCOME TO 1 - 8 (31-03-2015)

NEW.SUCKHOELOISONG : SINH RA , PHÁT TRIỂN, THOÁI TRIỂN , rồi  TIÊU VONG là quy luật chung của SINH VẬT. Điều đó có nghĩa là mọi sinh vật đều sinh ra và mất đi, không có con vật gì, cây nào nào là bất tử. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra, trên thực tế, quy luật này chỉ là tương đối.  Một số sinh vật thực sự đã bất tử. Còn con người đã, đang  hay sẽ bất tử ? Điều đó vẫn còn trong giả thiết ...và đang tốn nhiều công của để các nhà khoa học nghiên cứu.