ĐỜI SỐNG => HOA MAI VÀ MÙA XUÂN
Mai Bacsi : Tiếp  Đếm ngược thời gian từ tết xưa đến tết nay.  SỨC KHOẺ LỐI SỐNG CHÚC XUÂN : Vui mừng LỐI SỐNG chúc xuân câu/ SỨC KHOẺ cho sung mãn ước cầu / Dậu gọi bình minh trời hửng sáng/ Thân rời nắng xế bóng dần sâu / Trang đời lại mở lung linh mới / Đoạn tới đương nhiên tuyêt sắc mầu/ Cháu nữa con nhiều cho tổ ấm/ Vinh hoa lộc phước đặng bền lâu
Mai Bacsi : Tiếp  Đếm ngược thời gian từ tết xưa đến tết nay. Tết Bính Thân Chúc đến muôn nhà hưởng Tết Thân/ Hoàng mai trổ lộc phát hơn phần/ Công doanh nghiệp thưởng vô tư bạc / Mọi chúng dân chi thoải mái ngân/ Bạn hữu cùng vui đầy mạng ảo / Gia đình hạnh phúc ngập dương trầnLinh thiêng thời khắcchuông vàng điểm / Sẽ trọn xuân đời đẹp nghĩa ân
Mai Bacsi : Tiếp  Đếm ngược thời gian từ tết xưa đến tết nay . Ât Mùi ngay từ đầu năm đã báo hiệu rất nhiều niềm vui từ quả tặng của BỘ Y TẾ , thư chúc têt riêng của BỘ TRƯỢNG BỘ Y TẾ,  đến rất nhiều thành quả đạt được trong công việc , rồi nữa - các quả tặng tinh thần thơ ca của bạn bè 4 phương gửi về
Mai Bacsi : Đếm ngược thời gian từ tết xưa đến tết nay . Khởi đầu từ  TẾT NGỌ 2014 . Với biết bao kỷ niệm sẽ được ghi lại bằng thơ từ khi khởi phát đến bây giờ " Mới mẻ trang mình sáng tạo ra/ Mời bao bạn hữu đến thăm ‘nhà’ / Khi phi mã khởi cờ tung gió / Lúc nghỉ ngựa về thảm ấm hoa / SỨC KHOẺ lời khuyên thân tuấn kiệt / "Tâm linh LỐI SỐNG trí an hòa
Để lại tin nhắn để được tư vấn