ĐẶC TRỊ CHUYÊN KHOA => THUỶ CHÂM
BS Phạm Thị Mai : chanh rất tốt vì có nhiều vitamin C cùng các hoạt chất tốt khác cho cơ thể. Nhưng nếu bạn không dùng được chanh, hay vitamine C đường uống, trong khi cơ thể đang có bệnh, đòi hỏi nhu cầu cao về chất này, thì sao? Bạn hãy lựa chọn phương pháp thuỷ châm Vit C : Không sốc ( vì tiêm nhiều huyệt, phân tán đích phản ứng). Không đau ( vì có hoà Lidocain và lấy huyệt chính xác). Đặc biệt hiệu quả tác dung cao hơn ( vì là phương pháp  kết hợp Đông - Tây y )